_________________________

Alaus nedarant ir Apynių auginimas nyksta

Iš pažiūros lakoniškas tekstukas, bet iš tiesų daug ką pasakantis apie aludarystės tradicijų nykimą Mažojoje Lietuvoje. „Alaus nedarant ir Apynių auginimas nyksta. Tokia antrašte 1890 m. Tilžės keleivis skelbia apie aludarystės nykimą Mažojoje Lietuvoje.
„<…>Dar ir dabar visur, kur Lietuvninkai gyvena, Daržuose, prie Tvorų ir Giriose augančių apynių gali matyti, ale jų beveik niekas neberenka.<..>”
Pasirodo dėl viso to kaltas pywas – pirktinis alus.  „<..>Visur yra sveikaitai daug nederingesnis Pywas įsiveržęs, į kurį  apynių visai nebededa.<…>. Pywas apynių kultūrą sunaikino <..>”. Taipogi teigiama, jog dar XIX a. 3 -iame , 4- ame dešimtmetyje beveik kiekviename lietuvninkų darže prie tvorų augo geri apyniai.

 

Šaltinis:
„Tilžės keleivis” Nr. 31, 1890 m. Rugpjūčio 1 d.