_________________________

Alaus gatvė ir Alaus skersgatvis Vilniuje

Dabartinė M. Daukšos gatvė Vilniuje kažkada vadinosi Zaułek Piwny, ulica Piwna , Пивная, Пивнои переулок, Bier strasse, Alaus gatvė. Matyt, šios gatvės pavadinimas rados nuo čia veikusio nemažo Rosenblumo bravoro. 1887 m. išleistame žinyne „Указатель фабрик и заводов. Общие сведения. Солодовенные и пивоваренные производства” aptinkame Rosenblumo bravoro aprašą, kuriame nurodoma, jog bravoras Alaus skersgatvyje (Пивнои переулок) įsikūrė 1864 m. Per metus išverda 66.000 kibirų alaus (kibiras – 12 l.), jame darbuojasi 17 darbininkų. Palyginus su tame pačiame žinyne išvardintais kitais Vilniaus gubernijos bravorais, matome, jog Rosenblumo bravoro būta nemažo ir pagal išvirto alaus kiekį lygiuojasi su to meto flagmanais Šopeno -176 000 kibirų, Lipskio – 170 000, Epšteino – 140.000 užimdamas 4 vietą gubernijoje.

„Указатель фабрик и заводов. Общие сведения. Солодовенные и пивоваренные производства 1887

Deja 1887 m. birželio mėn. bravoras sudegė. Bravoro gaisras buvo reikšmingas įvykis vilniečių tarpe, jį užfiksavo žymus Vilniaus fotografas Juozapas Čekavičius (Józef Czechowicz).

Józef Czechowicz 1887

Birželio 27 d. 140 numeryje gaisrą aprašė laikraštis „Wiek„, kuriame pažymi, jog gaisro būta labai didelio, jis ne tik sunaikino visą bravorą, bet ir persimetė į kaimyninius namus. Gaisro priežastimi įvardinta – žvakė, palikta salyklo džiovinimo patalpoje. Alaus darykla buvo turtinga ir veikė pelningai, tai liudijo gaisravietėje pūpsinčios didelės apdegusių apynių ir kitų žaliavų krūvos.

Vilniaus miesto planas 1940 m.

1940 m. Alaus gatvė pervadinta į M. Daukšos gatvę.